Katarina och Jacob medverkar i trendrapporten ”Sustainable Consumerism in the Nordic Region”.

Katarina och Jacob medverkar i trendrapporten ”Sustainable Consumerism in the Nordic Region”.