”Snabb” och ”långsam” kunskap och vikten av att förstå skillnaden