Man kan inte fråga människor vad de vill ha för det vet de ofta inte själva