Katarina och Jacob skriver i VLT och ger några tips om hur man kan tänka kring sin konsumtion, gäller ju så klart året runt!

1. Lär dig skilja på konsumtion som betyder något och sådan som är oviktig.
2. Bryt mot konsumtionskulturens oskrivna regler.
3. Undvik den bittra känslan dålig kvalitet ger.
4. Säg inte nej till allt men ibland är det effektivt att vänta lite.
5. Små belöningar kan vara lika effektiva som stora.
6. Lär dig konsumtionskulturens regler.
7. Man blir lyckligare av att vara än att ha.

(Se bifogad PDF)