Katarina intervjuas i Aktieansvars tidning INVSTR

Antropologen Katarina Graffman har forskat i mekanismerna bakom vår ökade konsumtionshets. För henne stod det klart att köpbeteendet till stor del styrs av vårt undermedvetna, och att vi besitter en väldigt begränsad kunskap kring hur de stora kommersiella aktörerna framgångsrikt kan trigga vår köplust.

Detta skildras djupgående i boken »Vi är vad vi köper«, som Graffman skrivit ihop med ekonomiprofessorn Jacob Östman. På de 200 sidorna hoppas duon kunna förmedla en bättre förståelse för hur vi upplever våra köpbeslut som betydligt mer medvetna och rationella än vad de egentligen är.