Fenomenet Marie Kondo visar vår vilja att kontrollera det okontrollerbara