Kategori: Media

Flockbeteendet driver vår köplust

VLT: Konsumtionsmänniskan är här för att stanna. Det är inte överlagda val och rationalitet som styr henne, utan en köplust som drivs av flockbeteende i en ständig...